Kaj je haccp?

HACCP je zakonodaja, ki zagotavlja visoko kvaliteto živil, zasnovana je bila z namenom, da se zmanjša oz. izniči nevarnost za človekovo zdravje.

Obvezna je za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo z živili. To so:

  • trgovci z živili
  • gostinci
  • prevozniki
  • pridelovalci krme
  • skladiščniki
  • poljedelci
  • živinorejci.

Dobeseden prevod kratice HACCP je analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk, v originalu Hazard Analysis Critical Control Point. Sistem HACCP je bil zasnovan leta 1960. V osnovi ni bil namenjen vsakodnevni uporabi in spremljanju živil. Zasnovali so ga v sodelovanju vojaškega laboratorija v ZDA in ameriške vladne agencije NASA. Namenjen je bil razvijanju živil, ki bi jih lahko vzeli s sabo v vesolje, saj mora biti hrana v tem primeru brez patogenih organizmov in toksinov. 

Kaj je haccp?

Sistem HACCP vsebuje sedem pomembnih načel:

1. načelo – vodenje analize tveganja ( v tem primeru se išče potencialne nevarnosti pri vseh procesih )

2. načelo – ugotovitev kritičnih kontrolnih točk KKT ( kritična točka je tista, pri kateri so potrebni dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja )

3. načelo – vzpostavitev kritičnih točk KT za vsako KKT ( določi se minimalno ali maksimalno vrednost, da se tveganje izniči ali zmanjša na sprejemljivo raven)

4. načelo – vzpostavitev sistema nadziranja, testiranja in opazovanja ( monitoring je nujno potreben za vsako KKT )

5. načelo – vzpostavitev korektivnih ukrepov ( to so ukrepi, ki morajo biti sprejeti, da zagotovijo, da tvegan izdelek ne gre v prodajo )

6. načelo – vzpostavitev evidence postopkov ( potrebno je urediti vso dokumentacijo za spremljanje izdelkov )

7. načelo – vzpostavitev postopkov za zagotavljanje delovanja HACCP sistema.

 HACCP sistem je svetovno znan sistem pri nadzoru nad fizičnim, biološkim in kemičnim tveganjem. V živilski industriji je bil prvič uporabljen leta 1971.  Evropska skupnost ga je vključila v sistem 14. junija 1993.

Prednost sistema HAACP je v tem, da spremlja živila od pridelovanja do mize. Živila so namreč lahko prenašalci različnih bolezni, pokvarijo se lahko kjerkoli v procesu, na samem začetku, pri skladiščenju, prevozu ali uporabi.…