Ne ena, več jih je – to so slovenske kuhinje

Ko govorimo o slovenski kulinariki, stvari niso tako enostavne in preproste. Slovenska kuhinja ni ena – več jih je, zato bi pri njenem opisovanju verjetno morali uporabljati termin »slovenske kuhinje«. Nekateri kulinarični strokovnjaki menijo, da je slovenskih kuhinj več kot štirideset. Kaj pa bi drugega pričakovali: Slovenija je geografsko zelo razdrobljena dežela, ker se skozi stoletja odseva v različnih narečjih, običajih in načinih življenja. Tudi zgodovina se je območij na Slovenskem dotaknila drugače. Zaradi vsega tega so naše kuhinje tako zelo raznolike, pestre in drugačne.

Na slovensko zgodovino je zelo vplivalo dejstvo, da leži ob meji s štirimi državami, ki se ponašajo z že uveljavljeno narodno kuhinjo. Slovenija je od vsake sprejemala kulinarične dobrote, ki so jih njeni prebivalci nekoliko spremenili in vzeli za svoje. Na razvoj naše kuhinje je vplivalo tudi dejstvo, da je bilo prebivalstvo vedno zelo razslojeno. Vsak sloj je razvil svojo kuhinjo in v kulinariki pustil poseben pečat. Enotnost v naši nacionalni kuhinji pravzaprav ne obstaja. Niti kmečke kuhinje, ki velja za tradicionalno v naši deželi, ne moremo jemati enotno.

Slovenske kuhinje so, torej, kot smo že ugotovili, zelo raznolike. Marsikdo jim pripisuje enoličnost, vendar se s tako oceno ne bi mogli strinjati. Njeno raznolikost je moč primerjati s tisto drugih, velikih narodov. Je pa res, da je naša kulinarika podobna tisti v sosednjih deželah. Veliko receptov je sposojenih od sosedov, vendar so bili skozi stoletja prenarejeni in poslovenjeni. Niti kuhinje v drugih deželah niso bile imune na sposojanje – tega se včasih premalo zavedamo.

Je pa še ena lastnost, ki odlikuje naše kuhinje. So preproste in enostavne. Seveda ne vse, večina pa. Še posebej je to vidno pri kmečkih kuhinjah ter tistih, ki so nastale okrog določene poklicne skupine, recimo rudarjev. Je pa res, da slovenska kuhinja spada med težke in kalorične ter teže prebavljive.…